Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi er opptatt av at du enkelt finner svar på det du lurer på. Her har vi samlet det vi vet mange lurer på og hvis du ikke får svar på ditt spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon 35 98 48 00.

Ofte stilte spørsmål og svar

Ikon – blått lyn Strøm
 • Hva betyr strøm til spotpris?

  Spotpris er knyttet til markedsprisen for strøm på den felles nordiske kraftbørsen. Spotpris fungerer ved at kundene kjøper strøm av et kraftleverandør. Kraftleverandøren legger en fast sum, enten pr. måned eller pr. kilowattime på børsprisen til dekning av egne kostnader og fortjeneste. Spotpris kalles av mange leverandører for innkjøpspris.

  For mer informasjon om strømpriser basert på Nord Pool Spot, kontakt Kragerø Kraft AS, telefon 35 98 48 00.

 • Hva er Nordpool Spot?

  Nordpool Spot er det største markedet i verden for kjøp og salg av kraft, målt i volum. Markedet Nordpool Spot består av Norge, Danmark, Sverige, Estland og Litauen. Mer enn 70 % av konsumeringen av elektrisk kraft i det nordiske markedet kjøpes og selges gjennom Nord Pool Spot.

  Nordpool Spot var det første multinasjonale marked for handel med elektrisk kraft. 

NordPool Spot eies av statlige nasjonale selskaper som Fingrid, Energinett, Statnett og Svenska Kraftnät. Hovedkontoret til Nordpool Spot ligger på Lysaker i Oslo. Medlemmene av Nordpool Spot er energiprodusenter, energikrevende industrier, store konsumenter, distributører, investeringsselskaper, banker. Kragerø Kraft AS er medlem på NordPool Spot AS.

 • Hva er bra med Spotpris?

  Mange økonomer mener at spotpris alltid er best i lengden. På mange måter er fast strømpris en forsikringspremie mot en plutselig høy strømpris. Men vanligvis er ikke prisutslagene så dramatiske at man behøver denne forsikringen. Dette er i hvert fall tilfelle for privatkunder.

  Spot vs flytende kraft
  Flytende blir kjøpt inn i lang tid i forveien, der man ikke vet hva dagsprisen blir. Prisen blir derfor dyrere enn Spotpris som følger markedet fra time til time.

  For mer informasjon om hva som er bra med spotpris, kontakt Kragerø Kraft AS på tlf. 35 98 48 00.

 • Hva er el-sertifikat?

  El-sertifikat er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at kraftleverandøren legger el-sertifikatordningen inn i strømprisen.

  El-sertifikatordningen ble innført av myndighetene 1.1.2012. Mer om el-sertifikater kan du lese på www.nve.no

Ikon – kWh Målerstand
 • Hvorfor må jeg lese av strømmåleren?

  For at ditt forbruk i perioden skal være så korrekt og reelt som mulig er det viktig at vi mottar måleravlesning. Målerstanden gir grunnlag for din faktura.

 • Når får jeg varsel for å lese av strømmåleren?

  Det er normalt netteier som sender ut varsel om måleravlesning. Kraftleverandør får da oversendt forbruk fra netteier. Men, du kan også sende frivillig avlesning til kraftleverandør.

 • Hvor kan jeg regisrere måleravlesning på internett?

  Det gjør du ved å logge inn på «Mine sider«.

 • Har Kragerø Kraft en egen app?

  Ja, som strømkunde av Kragerø Kraft har du tilgang til vår egen SMARTliv-app som gir deg full kontroll over ditt forbruk!
  Les mer her

Ikon – blått nettverk Nettleie
 • Hva er nettleie?

  Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og som sikrer at ledningsnettet fungerer. Det er ikke det samme som en kraftleverandør. Kraftleverandører selger en vare som blir transportert hjem til deg via ledningsnettet til den enkelte nettleverandør. Med andre ord trenger du kontrakt med begge selskaper (nettselskap og kraftleverandør).

  Les mer om nettleie her

 • Har du flere spørsmål om nettleie?

  Se hjemmesiden til din nettleverandør der du er tilknyttet.

Ikon – piler som peker til høyre og venstre Flytte
 • Hvis jeg flytter - hvilken informasjon trenger Kragerø Kraft?

  Hvis du skal melde fra om flytting skal dette fortrinnsvis meldes din netteier. Du kan også melde flytting ved å sende Kragerø Kraft en e-post med følgende opplysninger:

  • Dato for flytting
  • Målernummer og målerstand på flyttedato
  • Din nye fakturaadresseadresse
  • Navn og telefonnummer på den som overtar abonnementet/evt huseier.
  Du kan også kontakte oss på tlf 35 98 48 00.

 • Hvorfor er jeg nødt til å ha måleravlesning på utflyttingsdato?

  Vi må ha måleravlesning når du overtar eller flytter fra et anlegg for å avregne deg med en korrekt startstand.

 • Jeg ønsker å bytte produkt / postadresse - hvordan går jeg fram?

  Hvis du ønsker å bytte fakturaadresse, e-postadresse, telefonnummer eller lignende, klikker du deg inn på «Mine Sider» deretter velger du dine opplysninger. Du kan også ringe oss  på tlf 35 98 48 00.

Ikon – blå dokumenter Faktura
 • Hva er E-postfaktura?

  E-postfaktura har ingenting å gjøre med eFaktura som blir opprettet i din nettbank. E-postfaktura er at du får faktura i sin helhet på mail, og må behandles manuelt. Du kan gjerne kombinere e-postfaktura med Avtalegiro.

  Ønsker du E-post varsel klikk deg inn på «Mine Sider» – Kundeprofil eller kontakt oss.

 • Jeg har fått purregebyr på fakturaen som ikke har forfalt?

  Purregebyret kommer fra en tidligere faktura som ble betalt for sent.

 • Jeg har fått purring, men fakturaen har jeg jo betalt?

  Dersom innbetalingen har krysset utsendelse av betalingspåminnelsen ber vi deg se bort fra denne. Dersom du har foretatt innbetalingen innen betalingsfristen bør du ta kontakt med oss på tlf 35 98 48 00 for å kontrollere om innbetalingen er korrekt mottatt hos oss.

 • Hvor mange strømregninger får jeg i året?

  Vi avregner når vi får måleravlesning fra din netteier. Ønsker du oftere faktura må du sende oss en avlesning.

 • Hvordan kan jeg vite at strømregningen min er korrekt?

  For at forbruket i avregningsperioden skal beregnes korrekt er det viktig at vi mottar måleravlesning fra deg. Fordeling av forbruket i avregningsperioden baseres på gjennomsnittsforbruket i området der du bor.

 • På hvilke måter kan jeg betale regningen?

  Du kan betale regningen via Avtalegiro og E-faktura direkte i nettbanken din eller motta faktura via e-post eller vanlig post.

 • Jeg har mottatt både avregning og opphørsregning – hva gjør jeg?

  Hvis du har mottatt både avregning og opphørsregning, er det opphørsregningen som gjelder. Avregningen kan du se bort fra. Har du Avtalegiro bør du ikke tenke på dette.

Hei!

Kontakt oss gjerne på telefon eller e-post, eller fyll ut skjema
så tar vi kontakt med deg. Vi snakkes!