Målerstand

På «Mine sider» kan du registrere målerstand.

registrere målerstand

Ofte stilte spørsmål om målerstand

Ikon – kWh Målerstand
  • Hvorfor må jeg lese av strømmåleren?

    For at ditt forbruk i perioden skal være så korrekt og reelt som mulig er det viktig at vi mottar måleravlesning. Målerstanden gir grunnlag for din faktura.

  • Når får jeg varsel for å lese av strømmåleren?

    Det er normalt netteier som sender ut varsel om måleravlesning. Kraftleverandør får da oversendt forbruk fra netteier. Men, du kan også sende frivillig avlesning til kraftleverandør.

  • Hvor kan jeg regisrere måleravlesning på internett?

    Det gjør du ved å logge inn på «Mine sider»